(463) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF