(462) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie lokali i budynków stanowiących własność Gminy Mosina.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF