(461) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie podziału gminy Mosina na okręgi wyborcze.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF