(460) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie składowych kwoty wydatków na zakup usług pozostałych dostępu do sieci Internet ponoszonych przez Straż Miejską.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF