(459) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie naprawy wyjścia zaworu wodociągowego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF