(457) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie wykonania ogrodzenia na wschodniej granicy remontowanego boiska w Rogalinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF