(456) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie wyeliminowania procederu prostytucji przy drodze wojewódzkiej 431 na odcinku od Świątnik do Mieczewa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF