(454) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie utwardzenia skrzyżowania ulicy Jagodowej z Poziomkową.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF