(453) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zainstalowanie tablicy ogłoszeniowej w Czapurach - na osiedlu Leśnym koło "Żabki".

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF