(451) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie korespondencji Burmistrza Gminy Mosina z Ministerstwem Środowiska i Dyrektorem RZGW dotyczącym Rozporządzenia z 9 sierpnia 2012 r. w spr

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF