(450) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur o liczbę gospodarstw domowych na ternach skanalizowanych, nieodprowadzających ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF