(449) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie kratek ściekowych od kanalizacjii deszczowej na ul. Krasickiego

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF