(448) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie odchwaszczenia chodników.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF