(447) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie oświetlenia na ul. Dworcowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF