(445) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody Krajkowo-Mosina

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF