(444) Zapytania i wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody Krajkowo-Mosina

Zapytania i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF