(443) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Uzupełnienie wniosku.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF