Komunika Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 7 marca 2011 r.
 
o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przez komisarzy wyborczych wyznaczonych na obszarze województwa wielkopolskiego sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.