Obwieszczenie o kandydatach na radnych

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOSINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej "powołaną ustawą", Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata (zarejestrowanego w okręgu wyborczym nr 2 na liście nr 18, pozycji 4) stwierdzającego fakt jego pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
 
 
Okręg Nr 1
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
WĘCLEWSKI Dariusz Henryk, lat 36, zam. Mosina
2.
GOŁĘBIOWSKI Wiesław Stanisław, lat 60, zam. Mosina
3.
ZMUDA Andrzej Witold, lat 59, zam. Mosina
4.
JASIŃSKI Zbigniew, lat 63, zam. Mosina
5.
FENGLER Jacek Marian, lat 56, zam. Mosina
6.
BARANIAK Aneta Beata, lat 39, zam. Mosina
Lista nr 16 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1.
ŻAK Tomasz Jan, lat 47, zam. Mosina
2.
KAPTUR Małgorzata, lat 53, zam. Mosina
3.
PRZYBYŁ Paweł Stanisław, lat 28, zam. Mosina
4.
KRAWCZYK Zbigniew Franciszek, lat 62, zam. Mosina
5.
KONIECZNY Wojciech, lat 47, zam. Mosina
6.
KLEIBER Michał, lat 32, zam. Mosina
7.
WILHELM Witold Marian, lat 61, zam. Mosina
8.
KUBIAK Henryk Jan, lat 61, zam. Mosina
9.
KUGIEJKO Witold, lat 63, zam. Mosina
10.
SLODERBACH Jacek Tadeusz, lat 35, zam. Mosina
Lista nr 17 - KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
1.
NIEMCZEWSKI Zygmunt Feliks, lat 60, zam. Mosina
2.
SZÓSTAK Dariusz Wojciech, lat 49, zam. Mosina
3.
WERESZCZYŃSKA Marta Katarzyna, lat 24, zam. Mosina
4.
SKALSKI Przemysław Michał, lat 29, zam. Mosina
5.
STELMASZYK Violetta, lat 40, zam. Mosina
6.
ZIĘCIAK Aleksandra Teresa, lat 58, zam. Mosina
7.
CZAMAŃSKA Iwona Anna, lat 36, zam. Mosina
8.
OWOC Dorota, lat 42, zam. Mosina
9.
SIESTRZENCEWICZ Krzysztof, lat 54, zam. Mosina
Lista nr 18 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
SPRINGER Zofia Maria, lat 60, zam. Mosina
2.
KLEIBER Kordian Kazimierz, lat 59, zam. Mosina
3.
DYMALSKI Leszek, lat 46, zam. Mosina
4.
MANIA Wiesława, lat 47, zam. Krosno
5.
SZYMCZAK Jolanta Irena, lat 50, zam. Mosina
6.
KOŁODZIEJCZAK Michał Dariusz, lat 39, zam. Mosina
7.
WEKWERT Estera Magdalena, lat 24, zam. Mosina
8.
DEMUTH Piotr, lat 27, zam. Mosina
9.
MAZURCZAK Sławomir Piotr, lat 50, zam. Mosina
10.
MICHALAK Michał Jakub, lat 40, zam. Mosina
 
Okręg Nr 2
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
KUNAJ Marian Roman, lat 63, zam. Mosina
2.
KRZYŻANIAK Michał Krzysztof, lat 24, zam. Mosina
3.
JANICKI Przemysław Stanisław, lat 49, zam. Mosina
4.
MOCEK Tadeusz, lat 62, zam. Krosno
5.
CZOSNEK Agnieszka, lat 20, zam. Mosina
6.
KRZYŻANIAK Mira Maria, lat 48, zam. Mosina
7.
ZIMMER Krzysztof Robert, lat 45, zam. Mosina
Lista nr 16 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1.
MARCINIAK Jan Paweł, lat 55, zam. Mosina
2.
LUM Maciej, lat 31, zam. Mosina
3.
SZESZUŁA Jacek Bernard, lat 64, zam. Mosina
4.
DAHLKE Maria Jolanta, lat 58, zam. Mosina
5.
BIAŁAS Danuta Maria, lat 59, zam. Mosina
6.
ZIELONACKI Przemysław, lat 44, zam. Mosina
7.
NIEWITECKA Danuta, lat 58, zam. Mosina
8.
ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław, lat 40, zam. Mosina
9.
ZIELEWICZ Piotr, lat 45, zam. Mosina
10.
TRZESZCZYŃSKI Wojciech Kazimierz, lat 66, zam. Mosina
Lista nr 17 - KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
1.
MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra, lat 55, zam. Mosina
2.
GRZĄŚLEWICZ Urszula, lat 63, zam. Mosina
3.
PLUTA Beata Aniela, lat 42, zam. Mosina
4.
WOJCIECHOWICZ Eugeniusz, lat 59, zam. Mosina
5.
ROŻEK Mieczysław, lat 59, zam. Mosina
6.
BLIMEL Dorota Anna, lat 38, zam. Mosina
7.
CHRABĄSZCZ Rafał Piotr, lat 51, zam. Mosina
Lista nr 18 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
KARLIŃSKI Antoni Franciszek, lat 63, zam. Mosina
2.
ROGALKA Jacek Antoni, lat 58, zam. Mosina
3.
JASKÓLSKI Donat Michał, lat 61, zam. Sowinki
4.
MICHALAK Jacek Adam, lat 46, zam. Krosno
złożył następujące oświadczenie:
pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy
5.
RAŹNY Andrzej Edward, lat 48, zam. Krosno
6.
DAWIDZIUK Bronisława Maria, lat 62, zam. Mosina
7.
KĘDZIORA Anna Cecylia, lat 44, zam. Mosina
8.
KASPRZYK Emil Karol, lat 25, zam. Mosina
9.
LEWENDOSKI Grzegorz Leonard, lat 44, zam. Mosina
10.
GÓRNY Marcin Grzegorz, lat 28, zam. Mosina
 
Okręg Nr 3
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
DOMAGAŁA Dorota Ewa, lat 60, zam. Rogalinek
2.
JABŁECKI Roman Marian, lat 53, zam. Rogalin
3.
FONROBERT Eugeniusz Paweł, lat 53, zam. Rogalinek
4.
LANGE Florian Andrzej, lat 64, zam. Wiórek
5.
NIEMIEC Ireneusz, lat 35, zam. Babki
6.
SZATKOWSKA Zuzanna Karolina, lat 27, zam. Rogalinek
7.
KUNICKI Mateusz Jerzy, lat 32, zam. Radzewice
Lista nr 16 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1.
JABŁOŃSKI Marian, lat 55, zam. Daszewice
2.
KLEMENS Marek Franciszek, lat 50, zam. Wiórek
3.
KOCIEMBA Henryk Marian, lat 69, zam. Czapury
4.
WILANOWSKI Piotr, lat 49, zam. Rogalin
5.
MIEDZIAK Tadeusz, lat 46, zam. Rogalinek
6.
SZABELSKA Agnieszka, lat 33, zam. Radzewice
7.
OSUCH Jarosław, lat 42, zam. Czapury
8.
BUCZKOWSKI Stanisław Kazimierz, lat 53, zam. Świątniki
9.
GOŚCINIAK Michał, lat 32, zam. Rogalinek
10.
ROGALIŃSKI Krzysztof, lat 61, zam. Mieczewo
11.
NOWAK Jolanta, lat 51, zam. Sasinowo
12.
GADOMSKI Robert, lat 40, zam. Babki
Lista nr 17 - KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
1.
TWARDOWSKA Małgorzata, lat 50, zam. Daszewice
2.
WITKOWSKA Maria Teresa, lat 50, zam. Rogalin
3.
WALIGÓRA Albert Florian, lat 25, zam. Mieczewo
4.
GRYGIER Zbigniew Andrzej, lat 55, zam. Sasinowo
5.
ADAMCZYK Marek, lat 40, zam. Czapury
6.
KUTZNER Michał, lat 37, zam. Rogalinek
7.
KASPRZYK Paweł, lat 25, zam. Daszewice
8.
ŚRÓDECKI Krzysztof, lat 49, zam. Rogalinek
9.
KONIECZNY Grzegorz Józef, lat 60, zam. Radzewice
10.
ŻAK Marek Tomasz, lat 57, zam. Czapury
Lista nr 18 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław, lat 51, zam. Czapury
2.
KRAUSE Maria, lat 56, zam. Rogalinek
3.
SZCZYGIEŁ - NOWAK Krystyna, lat 62, zam. Czapury
4.
BARTKOWIAK Swietłana, lat 61, zam. Daszewice
5.
OSUCH Marian, lat 63, zam. Wiórek
6.
TOMCZAK Beata, lat 31, zam. Świątniki
7.
KUBIACZYK Małgorzata Anna, lat 39, zam. Radzewice
8.
SMOK Lucyna Maria, lat 62, zam. Rogalinek
9.
KOLANKIEWICZ Mirosława, lat 33, zam. Mieczewo
10.
MALKOWSKI Kazimierz, lat 68, zam. Rogalin
Okręg Nr 4
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 51, zam. Mosina
2.
PIASECKI Józef, lat 62, zam. Żabinko
3.
AMBROŻY Bogdan Piotr, lat 44, zam. Pecna
4.
GRABARKIEWICZ Piotr Leszek, lat 44, zam. Drużyna
5.
ANTKOWIAK Stefan, lat 58, zam. Krajkowo
6.
SZESZUŁA Włodzimierz Stanisław, lat 55, zam. Dymaczewo Nowe
Lista nr 16 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1.
WIĄZEK Waldemar Henryk, lat 44, zam. Mosina
2.
SALAMON Sławomir Paweł, lat 47, zam. Pecna
3.
MIKOŁAJCZAK Stanisław, lat 60, zam. Dymaczewo Stare
4.
ROCHOWIAK Zbigniew, lat 59, zam. Pecna
5.
GÓRECKA Izabela Ewa, lat 43, zam. Krosno
6.
KLUCZYŃSKI Paweł, lat 28, zam. Krosinko
7.
GRAJCZAK Andrzej, lat 50, zam. Krosno
8.
PRZYBYSZ Ewa Maria, lat 50, zam. Nowinki
9.
STACHOWSKA Julia Maria, lat 23, zam. Sowiniec
10.
KASPROWICZ Łukasz, lat 33, zam. Dymaczewo Nowe
Lista nr 17 - KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
1.
ZERBA Marek Henryk, lat 58, zam. Pecna
2.
STACHOWIAK Wiesław Andrzej, lat 57, zam. Krosinko
3.
PATELA Maciej, lat 31, zam. Borkowice
4.
ŁĄCZAK Paweł, lat 57, zam. Nowinki
5.
KILKOWSKA Paulina Monika, lat 31, zam. Dymaczewo Stare
6.
MAĆKIEWICZ Przemysław Andrzej, lat 24, zam. Mosina
7.
SZABO Waldemar, lat 49, zam. Sowinki
8.
SOLARSKI Michał Marcin, lat 31, zam. Krosinko
Lista nr 18 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
RYBICKI Ryszard, lat 53, zam. Krosno
2.
CZAIŃSKA Barbara, lat 57, zam. Pecna
3.
PNIEWSKI Przemysław Antoni, lat 59, zam. Krosinko
4.
WRÓBEL Kazimierz, lat 66, zam. Pecna
5.
BARAŃSKI Sławomir, lat 48, zam. Nowinki
6.
TWOROWSKI Leszek, lat 52, zam. Żabinko
7.
MARCINIAK Jowita Maria, lat 30, zam. Dymaczewo Nowe
8.
LEŚNIEWICZ Ewa Barbara, lat 44, zam. Krajkowo
9.
MARKOWSKI Daniel Mateusz, lat 25, zam. Sowinki
10.
KOSICKI Mirosław Paweł, lat 46, zam. Dymaczewo Stare
 
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Adam Siemieniuk