Obwieszczenie o składach OKW

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOSINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji wyborczych:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, Mosina
1.
Ines Lulka, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Barbara Bylińska, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Magdalena Ptak, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Katarzyna Maria Kaszuba, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
5.
Anna Kaczmarek, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Irena Bazan, zam: Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Ewa Kowalewska, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Krystyna Panek, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Maja Matusiak - Kapczyńska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 - Przedszkole Nr 4, ul. Kasprowicza 28, Mosina
1.
Sandra Krawczyk, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Izabela Szczepaniak, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Iwona Adamczyk, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Jolanta Adamska, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Maria Kowalczyk, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Maria Talarczyk, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Małgorzata Kaźmierczak, zam: Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Izabella Tomaszewska, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Marianna Janik, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosina
1.
Sylwia Krawczyk, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Danuta Tórz, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Joanna Kupsik, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Aniela Bartkowiak, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Grażyna Drebot, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Sebastian Dudziak, zam: Krosno
KW Liga Polskich Rodzin
7.
Wioleta Hajdasz, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
8.
Zdzisława Drozdowska, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Marek Dudek, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 - Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wlkp.1, Mosina
1.
Irena Rybarczyk, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
2.
Małgorzata Bartkowiak, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
3.
Sławomir Bąk, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
4.
Michalina Łuczak, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Zuzanna Błażejczak, zam: Krosno
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Katarzyna Pelińska, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
7.
Maria Kurzawa, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
8.
Adam Szymański, zam: Mosina
KW Polska Partia Pracy - SieRPień 80
9.
Halina Jurecka, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 - Spec. Ośr. Szkolno-Wychowawczy, ul. Kościelna 2, Mosina
1.
Ireneusz Łodyga, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Marcin Żabiński, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Martyna Dera, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Anna Lewandowska, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Joanna Czyż, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Mirosława Kaszuba, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
7.
Julia Kujawa, zam: Mosina
KW Stronnictwo "Piast"
8.
Jakub Kapczyński, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Elżbieta Jędrzejczak, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 - Zespół Szkół im. A. Wodziczki, ul. Topolowa 2, Mosina
1.
Wanda Sikorska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Marcin Jaroszczak, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Daria Głuchowska, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Marta Wower, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Martyna Władysiak, zam: Mosina
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Grażyna Dominiak, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
7.
Urszula Marciniak, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
8.
Adrian Żurakowski, zam: Mosina
KW Polska Partia Pracy - SieRPień 80
9.
Bożena Grabianowska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina
1.
Jadwiga Szeląg, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Zofia Seiler, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Dominik Janik, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Jolanta Łączak, zam: Nowinki
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Marta Tomczyk, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Alicja Rożek, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
7.
Anna Olejniczak, zam: Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Urszula Labrzycka, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Wiesław Depowski, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 - GS Samopomoc Chłopska, ul. Śremska 75A, Mosina
1.
Jolanta Kamińska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Marietta Kałmucka, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Milena Mikołajczak, zam: Dymaczewo Stare
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Marcin Pawłowski, zam: Rogalin
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Renata Barańska, zam: Nowinki
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Janina Skiba, zam: Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Iwona Tomaszewska, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Maria Prałat, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Arleta Kochanowicz, zam: Czempiń
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 - Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 3, Daszewice
1.
Andrzej Rembalski, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Patrycja Głuchowska, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Beata Otocka, zam: Babki
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Krystyna Maria Grzybowska, zam: Daszewice
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Stanisław Woziński, zam: Daszewice
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Adam Janicki, zam: Drużyna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Wojciech Borkowski, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
8.
Iwona Dubert, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
9.
Małgorzata Stańczak, zam: Baranowo
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 - Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, Czapury
1.
Renata Rembalska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Katarzyna Kantorska, zam: Czapury
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Daria Walkowiak, zam: Daszewice
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Violetta Kucharczak, zam: Czapury
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Karolina Plenzler, zam: Czapury
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Natalia Jankowiak, zam: Wiórek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Łukasz Śliwiński, zam: Krosno
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Magdalena Rembalska, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Magdalena Stefańska, zam: Wiórek
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 - Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek
1.
Rita Kaczmarek, zam: Rogalinek
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
2.
Joanna Majchrzycka, zam: Rogalinek
KWW Koalicja Samorządowa
3.
Małgorzata Rembalska, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
4.
Łukasz Starzyński, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
5.
Anna Lipiak, zam: Mosina
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Zbigniew Bołoszko, zam: Rogalinek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Aleksandra Kotara, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Cezary Prentki, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Danuta Wojciechowska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 - Gimnazjum, ul. Poznańska 2, Rogalin
1.
Eugenia Sójka, zam: Rogalin
KWW Koalicja Samorządowa
2.
Danuta Stanisława Sianos, zam: Czapury
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
3.
Dorota Plenzler, zam: Świątniki
KWW Niezależni Dla Powiatu
4.
Szymon Kazimierski, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
5.
Anna Maria Bzdęga, zam: Mosina
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Radosław Czapiewski, zam: Rogalin
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Adam Kotara, zam: Krosno
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Małgorzata Szklarz, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Emilia Stanny, zam: Rogalin
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 - Klub Rolnika, ul. Kórnicka 8A, Świątniki
1.
Magdalena Jakubowska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Karolina Kołutkiewicz, zam: Radzewice
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Wiesława Maria Szpikowska, zam: Radzewice
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Małgorzata Kubiak-Gronek, zam: Czapury
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Kinga Majchrzak, zam: Świątniki
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Jolanta Stawna, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Małgorzata Biegańska, zam: Dymaczewo Nowe
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Piotr Gintrowicz, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Magdalena Bączyk, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 - Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, Krosinko
1.
Patrycja Palacz, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Monika Hanke, zam: Krosinko
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Aleksandra Słoma, zam: Krosinko
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Małgorzata Batkowska, zam: Krosinko
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Sylwia Zeidler, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Iwona Piotrowska, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Żaneta Janicka, zam: Nowinki
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Jarosław Kujawa, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Marzena Glinkowska, zam: Krosinko
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 - Klub Rolnika, Sowinki
1.
Leszek Plenzler, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Maria Borkowska, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Lidia Senftleben, zam: Sowinki
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Sylwia Marcinowska, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Katarzyna Wower, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Klara Kurowska, zam: Sowinki
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Jacek Dominiak, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Łukasz Szczepaniak, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Hanna Barcz-Żabińska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 - Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wlkp. 3, Nowinki
1.
Bożena Siekierska, zam: Borkowice
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
2.
Alicja Agata Plenzler, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
3.
Urszula Roszak, zam: Borkowice
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
4.
Julita Konieczna, zam: Drużyna
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Sebastian Zeidler, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Wanda Skrzypczak, zam: Borkowice
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Joanna Dominiak, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Marlena Antkowiak, zam: Drużyna
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Krzysztof Lubowicki, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 - Budynek szkolny, ul. Szkolna 4, Dymaczewo Stare
1.
Monika Klatkiewicz, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Katarzyna Klatkiewicz, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Dorota Adamska, zam: Dymaczewo Stare
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Olga Grząślewicz, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Barbara Guzik, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Marzena Sianos, zam: Rogalinek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Marta Pazgrat, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Agnieszka Adamska, zam: Dymaczewo Stare
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Hanna Kowalska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, Pecna
1.
Robert Dymarski, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Klaudia Wieczorek, zam: Krosno
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Paulina Wyzuj, zam: Pecna
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Mariola Jakubowska, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Daniel Kałążny, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Ilona Skrzypczak, zam: Borkowice
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Karol Ciężki, zam: Pecna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Alicja Michalska, zam: Pecna
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Zdzisława Kurek, zam: Pecna
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno
1.
Joanna Bresinska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Hanna Walachowska, zam: Krosno
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Przemysław Wojciechowski, zam: Krosno
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Roma Jakóbczyk, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Magdalena Stachowiak, zam: Krosno
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Marta Dudziak, zam: Krosno
KW Liga Polskich Rodzin
7.
Joanna Kopeć, zam: Krosno
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Adam Czuryło, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Barbara Górna, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
 
 
Przewodniczący MKW w Mosinie
/-/ Adam Siemieniuk