Obwieszczenie o kandydatach na burmistrza

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Mosina
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.
 
 
1.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 51, wykształcenie średnie, zam. Mosina
zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
 
2.
MARCINIAK Jan Paweł, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Mosina
zgłoszony przez KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
nie należy do partii politycznej
 
3.
SPRINGER Zofia Maria, lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Mosina
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
nie należy do partii politycznej
 
4.
TWARDOWSKA Małgorzata, lat 50, wykształcenie wyższe, zam. Daszewice
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
nie należy do partii politycznej
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Adam Siemieniuk