Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych
oraz kandydatów na burmistrza
 
 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje, wraz z niezbędnymi załącznikami, dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych oraz o zgłaszania kandydatów na burmistrza miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 
Bezpośredni dostęp do w/w informacji możliwy jest przez poniższy link:
 
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zaleceniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu, do zgłoszeń kandydatów na radnych należy dołączyć kserokopię pierwszej strony dowodu osobistego kandydata.