Komunikat MKW w Mosinie

INFORMACJA
 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
 
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
  1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzą:
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Adam Siemieniuk
Przewodniczący
2.
Wojciech Szlagowski
Zastępca Przewodniczącego
3.
Wanda Gąsiorowska
Członek
4.
Barbara Koralewska
Członek
5.
Katarzyna Marcinkowska
Członek
6.
Honorata Przybylska
Członek
7.
Irena Witkowska
Członek
 
2.    Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pokój nr 20, parter, tel. 618-109-543 (czynny tylko w godzinach dyżurów) Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
Data
Godziny dyżuru
 
Data
Godziny dyżuru
13.X.2010
16.00 - 17.00
 
21.X.2010
16.00 - 18.00
14.X.2010
---------
 
22.X.2010
18.00 - 24.00
15.X.2010
16.00 - 17.00
 
25.X.2010
16.00 - 17.00
18.X.2010
16.00 - 18.00
 
26.X.2010
16.00 - 17.00
19.X.2010
16.00 - 18.00
 
27.X.2010
18.00 - 24.00
20.X.2010
16.00 - 18.00
 
-----------
---------
 
 
Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej
- Adam Siemieniuk