Obwieszczenie o miejscach do plakatowania

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2010 r.
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:
  1. Słup ogłoszeniowy na pl. 20 Października w Mosinie;
  2. Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie;
  3. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy)Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
  4. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.
 
Burmistrz Gminy Mosina /-/ mgr Zofia Springer