Informacja o numerach list

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOSINIE
z dnia 2 listopada 2010 r.
o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) dokonała w dniu 28 października 2010 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych 3. komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list kandydatów do Rady Gminy w Mosinie.
 
Listy kandydatów tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery w wyborach do rady gminy:
 
Nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Samorządowa;
Nr 17 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Praworządna Gmina";
Nr 18 - Komitet Wyborczy Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska;
 
 
Z-ca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej:
Wojciech Szlagowski