Obwieszczenie dot. składow OKW

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 16 listopada 2010 r.
 
o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. warszawy i rad dzielnic m.st. warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), podaje się do publicznej wiadomości, składy, pełnione funkcje oraz godziny rozpoczęcia pracy OKW:
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1  ul. Szkolna 1
Mosina
tel. 618-132-239
1.    Krystyna Panek - Przewodniczący
2.    Barbara Bylińska - Zastępca
3.    Ines Lulka - Członek
4.    Magdalena Ptak - Członek
5.    Katarzyna Maria Kaszuba - Członek
6.    Anna Kaczmarek - Członek
7.    Irena Bazan - Członek
8.    Ewa Kowalewska - Członek
9.    Maja Matusiak - Kapczyńska - Członek
2.
Przedszkole Nr 4 ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. 618-132-671
1.    Izabela Szczepaniak - Przewodniczący
2.    Jolanta Adamska - Zastępca
3.    Sandra Krawczyk - Członek
4.    Iwona Adamczyk - Członek
5.    Maria Kowalczyk - Członek
6.    Maria Talarczyk - Członek
7.    Małgorzata Kaźmierczak - Członek
8.    Ireneusz Tomaszewski - Członek
9.    Marianna Janik - Członek
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
Mosina
tel. 618-132-909
1.    Joanna Kupsik - Przewodniczący
2.    Aniela Bartkowiak - Zastępca
3.    Sylwia Krawczyk - Członek
4.    Danuta Tórz - Członek
5.    Grażyna Drebot - Członek
6.    Sebastian Dudziak - Członek
7.    Wioleta Hajdasz - Członek
8.    Zdzisława Drozdowska - Członek
9.    Marek Dudek - Członek
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wlkp.1 Mosina
tel. 618-132-230
1.    Adam Szymański - Przewodniczący
2.    Maria Kurzawa - Zastępca
3.    Irena Rybarczyk - Członek
4.    Małgorzata Bartkowiak - Członek
5.    Sławomir Bąk - Członek
6.    Michalina Łuczak - Członek
7.    Zuzanna Błażejczak - Członek
8.    Katarzyna Pelińska - Członek
9.    Halina Jurecka - Członek
5.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
Mosina tel. 618-132-469
1.    Ireneusz Łodyga - Przewodniczący
2.    Julia Kujawa - Zastępca
3.    Marcin Żabiński - Członek
4.    Elżbieta Bączyk - Członek
5.    Anna Lewandowska - Członek
6.    Joanna Czyż - Członek
7.    Mirosława Kaszuba - Członek
8.    Jakub Kapczyński - Członek
9.    Elżbieta Jędrzejczak - Członek
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
ul. Topolowa 2
Mosina
tel. 618-132-922
1.    Marcin Jaroszczak - Przewodniczący
2.    Martyna Władysiak - Zastępca
3.    Wanda Sikorska - Członek
4.    Daria Głuchowska - Członek
5.    Marta Wower - Członek
6.    Grażyna Dominiak - Członek
7.    Urszula Marciniak - Członek
8.    Adrian Żurakowski - Członek
9.    Bożena Grabianowska - Członek
7.
Zespół Szkół w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
Mosina tel. 618-136-717
1.    Jadwiga Szeląg - Przewodniczący
2.    Urszula Labrzycka - Zastępca
3.    Zofia Seiler - Członek
4.    Dominik Janik - Członek
5.    Jolanta Łączak - Członek
6.    Marta Tomczyk - Członek
7.    Anna Lipiak - Członek
8.    Anna Olejniczak - Członek
9.    Wiesław Depowski - Członek
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. 618-132-901
1.    Iwona Tomaszewska - Przewodniczący
2.    Marietta Kałmucka - Zastępca
3.    Jolanta Kamińska - Członek
4.    Milena Agnieszka Mikołajczak - Członek
5.    Marcin Pawłowski - Członek
6.    Renata Barańska - Członek
7.    Janina Skiba - Członek
8.    Maria Prałat - Członek
9.    Arleta Kochanowicz - Członek
9.
Świetlica Wiejska ul. Piotrowska 3
Daszewice tel. 517-796-503
1.    Andrzej Rembalski - Przewodniczący
2.    Krystyna Maria Grzybowska - Zastępca
3.    Patrycja Głuchowska - Członek
4.    Beata Otocka - Członek
5.    Stanisław Woziński - Członek
6.    Adam Janicki - Członek
7.    Wojciech Borkowski - Członek
8.    Iwona Dubert - Członek
9.    Małgorzata Stańczak - Członek
10.
Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 78
Czapury tel. 618-939-567
1.    Renata Rembalska - Przewodniczący
2.    Karolina Plenzler - Zastępca
3.    Katarzyna Kantorska - Członek
4.    Daria Walkowiak - Członek
5.    Violetta Kucharczak - Członek
6.    Natalia Jankowiak - Członek
7.    Łukasz Śliwiński - Członek
8.    Magdalena Rembalska - Członek
9.    Magdalena Stefańska - Członek
11.
Świetlica Wiejska ul. Kościelna 3
Rogalinek tel. 500-259-953
1.    Cezary Prentki - Przewodniczący
2.    Zbigniew Bołoszko - Zastępca
3.    Rita Kaczmarek - Członek
4.    Joanna Majchrzycka - Członek
5.    Małgorzata Rembalska - Członek
6.    Łukasz Starzyński - Członek
7.    Alicja Rożek - Członek
8.    Aleksandra Kotara - Członek
9.    Danuta Wojciechowska - Członek
12.
Gimnazjum ul. Poznańska 2
Rogalin tel. 618-930-804
1.    Szymon Kazimierski - Przewodniczący
2.    Adam Kotara - Zastępca
3.    Eugenia Sójka - Członek
4.    Danuta Stanisława Sianos - Członek
5.    Dorota Plenzler - Członek
6.    Anna Maria Bzdęga - Członek
7.    Franciszek Szczepaniak - Członek
8.    Małgorzata Szklarz - Członek
9.    Emilia Stanny - Członek
13.
Klub Rolnika ul. Kórnicka 8A
Świątniki
tel. 618-138-063
1.    Piotr Gintrowicz - Przewodniczący
2.    Małgorzata Kubiak-Gronek - Zastępca
3.    Magdalena Jakubowska - Członek
4.    Karolina Kołutkiewicz - Członek
5.    Wiesława Maria Szpikowska - Członek
6.    Kinga Majchrzak - Członek
7.    Jolanta Stawna - Członek
8.    Małgorzata Biegańska - Członek
9.    Magdalena Bączyk - Członek
14.
Szkoła Podstawowa ul. Wiejska 43
Krosinko tel. 618-132-657
1.    Iwona Piotrowska - Przewodniczący
2.    Sylwia Zeidler - Zastępca
3.    Patrycja Palacz - Członek
4.    Monika Hanke - Członek
5.    Aleksandra Słoma - Członek
6.    Małgorzata Batkowska - Członek
7.    Żaneta Janicka - Członek
8.    Jarosław Kujawa - Członek
9.    Marzena Glinkowska - Członek
15.
Klub Rolnika Sowinki tel. 501-465-958
1.    Leszek Plenzler - Przewodniczący
2.    Klara Kurowska - Zastępca
3.    Maria Borkowska - Członek
4.    Lidia Senftleben - Członek
5.    Sylwia Marcinowska - Członek
6.    Katarzyna Wower - Członek
7.    Jacek Dominiak - Członek
8.    Łukasz Szczepaniak - Członek
9.    Hanna Barcz-Żabińska - Członek
16.
Centrum Kształcenia ul. Powstańców Wlkp. 3 Nowinki
tel. 517-796-506
1.    Alicja Agata Plenzler - Przewodniczący
2.    Sebastian Zeidler - Zastępca
3.    Bożena Siekierska - Członek
4.    Urszula Roszak - Członek
5.    Julita Konieczna - Członek
6.    Wanda Skrzypczak - Członek
7.    Joanna Dominiak - Członek
8.    Marlena Antkowiak - Członek
9.    Krzysztof Lubowicki - Członek
17.
Budynek szkolny ul. Szkolna 4 Dymaczewo Stare tel. 618-132-117
1.    Dorota Adamska - Przewodniczący
2.    Katarzyna Klatkiewicz - Zastępca
3.    Monika Klatkiewicz - Członek
4.    Olga Grząślewicz - Członek
5.    Iwona Górna - Członek
6.    Marzena Sianos - Członek
7.    Marta Pazgrat - Członek
8.    Agnieszka Adamska - Członek
9.    Hanna Kowalska - Członek
18.
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
Pecna
tel. 618-192-983
1.    Klaudia Wieczorek - Przewodniczący
2.    Karol Ciężki - Zastępca
3.    Robert Dymarski - Członek
4.    Paulina Wyzuj - Członek
5.    Mariola Jakubowska - Członek
6.    Daniel Kałążny - Członek
7.    Ilona Skrzypczak - Członek
8.    Alicja Michalska - Członek
9.    Zdzisława Kurek - Członek
19.
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 43
Krosno
tel. 618-136-585
1.    Hanna Walachowska - Przewodniczący
2.    Roma Jakóbczyk - Zastępca
3.    Joanna Bresinska - Członek
4.    Przemysław Wojciechowski - Członek
5.    Magdalena Stachowiak - Członek
6.    Marta Dudziak - Członek
7.    Joanna Kopeć - Członek
8.    Adam Czuryło - Członek
9.    Barbara Górna - Członek
 
Godziny rozpoczęcia prac OKW:
 
  • wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze, w dniu wyborów, rozpoczynają pracę o godz. 07:00
 
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
/-/ Adam Siemieniuk