Informacja o głosowaniu przez Pełnomocnika

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
 
z dnia 20 września 2010 r.

o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.