Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast