Obwieszczenie o okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 1 października 2010 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
 
 
 
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości ustalony Uchwałą nr LXIV/496/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu:
 
 
Nr okręgu
Nazwa osiedla lub sołectwa
Ilość mandatów
I
Osiedle nr 2
5
Osiedle nr 3
Osiedle nr 6
Osiedle nr 7
Osada Jeziory
II
Osiedle nr 1
5
Osiedle nr 4
Osiedle nr 5
III
Sołectwo Babki
6
Sołectwo Czapury
Sołectwo Daszewice
Sołectwo Mieczewo
Sołectwo Radzewice
Sołectwo Rogalin
Sołectwo Rogalinek
Sołectwo Sasinowo
Sołectwo Świątniki
Sołectwo Wiórek
IV
Sołectwo Baranówko
5
Sołectwo Borkowice
Sołectwo Drużyna
Sołectwo Dymaczewo Nowe
Sołectwo Dymaczewo Stare
Sołectwo Krajkowo
Sołectwo Krosinko
Sołectwo Krosno
Sołectwo Pecna
Sołectwo Sowinki
Sołectwo Żabinko
 
Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, iż siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1.
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer