Obwieszczenie o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpisanych na dzień 7 czerwca 2009 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 maja 2009 r.
 
o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego rozpisanych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2007 Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)
 
Podaje się do publicznej wiadomości, składy, pełnione funkcje oraz godziny rozpoczęcia pracy OKW:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji:       Imię i Nazwisko- funkcja
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul
. Szkolna 1
Mosina
tel. (061) 8132-239
1.    Jolanta Szymczak - Przewodniczący
2.    Wanda Gąsiorowska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Maria Talarczyk - Członek
4.    Katarzyna Kaszuba - Członek
5.    Maria Kurzawa - Członek
6.    Żaneta Janicka - Członek
7.    Paulina Kopydłowska - Członek
2.
Przedszkole Nr 4
ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. (061) 8132-671
1.    Renata Wajnert - Przewodniczący
2.    Dominika Głucha - Z-ca Przewodniczącego
3.    Maria Beger - Członek
4.    Małgorzata Tomczak - Członek
5.    Anna Kaczmarek - Członek
6.    Sandra Krawczyk - Członek
7.    Izabela Tomaszewska - Członek
8.    Alicja Mikołajczak - Członek
9.    Marianna Janik - Członek
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
Mosina
tel. (061) 8132-909
1.    Honorata Przybylska - Przewodniczący
2.    Liliana Gintrowicz - Z-ca Przewodniczącego
3.    Natalia Baraniak - Członek
4.    Karolina Władysiak - Członek
5.    Sylwia Krawczyk - Członek
6.    Marta Wajnert - Członek
7.    Zdzisława Drozdowska - Członek
8.    Adam Janicki - Członek
9.    Marta Zwierzycka - Członek
10. Andrzej Kasprzyk - Członek
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wlkp. 1
Mosina
tel. (061) 8132-230
1.    Beata Kozak - Przewodniczący
2.    Jacek Pałka - Z-ca Przewodniczącego
3.    Joanna Bresińska - Członek
4.    Paulina Tomczak - Członek
5.    Grażyna Palacz - Członek
6.    Sławomir Kaszuba - Członek
7.    Iwona Kołda - Członek
8.    Danuta Gierczyk - Członek
9.    Halina Jurecka - Członek
5.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
Mosina
tel. (061) 8132-469
1.    Elżbieta Jędrzejczak - Przewodniczący
2.    Andrzej Ratajczak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Łukasz Ignasiak - Członek
4.    Stefan Antkowiak - Członek
5.    Renata Rembalska - Członek
6.    Arleta Grzechowiak - Członek
7.    Bożena Dymarska - Członek
8.    Teresa Kurzawa - Członek
9.    Małgorzata Kaźmierczak - Członek
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
ul. Topolowa 2
Mosina
tel. (061) 8132-922
1.    Małgorzata Kasprzyk - Przewodniczący
2.    Maria Tarocińska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Agnieszka Antkowiak - Członek
4.    Janina Szymańska - Członek
5.    Wanda Sikorska - Członek
6.    Grażyna Rogalka - Członek
7.    Renata Łagoda - Członek
8.    Urszula Marciniak - Członek
9.    Małgorzata Olejniczak - Członek
10. Bożena Grabianowska - Członek
7.
Zespół Szkół w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
Mosina
tel. (061) 8136-717
1.    Mirosława Filipiak- Przewodniczący
2.    Daniel Szczepaniak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Jolanta Wiśniewska - Członek
4.    Grażyna Kabacińska - Członek
5.    Agnieszka Jabłońska - Członek
6.    Maria Cyfert - Członek
7.    Katarzyna Lossy - Członek
8.    Maria Prałat - Członek
9.    Anna Hetman - Członek
10.  Krystyna Zwierzycka - Członek
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. (061) 8132-901
1.    Natalia Bresińska - Przewodniczący
2.    Iwona Tomaszewska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Maria Neumann - Członek
4.    Mateusz Kujawa - Członek
5.    Anita Wajnert - Członek
6.    Dorota Karasińska - Członek
7.    Janina Skiba - Członek
8.    Halina Kałmucka - Członek
9.
Świetlica Wiejska
ul. Piotrowska 3
Daszewice
tel. (061) 8939-917
1.    Jerzy Kasprzyk - Przewodniczący
2.    Anna Szcześniak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Maciej Dziasek - Członek
4.    Krystyna Szczygieł-Nowak - Członek
5.    Robert Brudnicki - Członek
6.    Zdzisław Stefaniak - Członek
7.    Agata Lubowicka - Członek
10.
Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 78
Czapury
tel. (061) 8939-567
1.    Cezary Prentki - Przewodniczący
2.    Bożena Szcześniak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Monika Roszak - Członek
4.    Bronisław Nowak - Członek
5.    Rafał Raźny - Członek
6.    Sławomir Niewitecki - Członek
7.    Magdalena Stefańska - Członek
11.
Świetlica Wiejska
ul. Kościelna 3
Rogalinek
tel. 501-465-958
1.    Dorota Domagała - Przewodniczący
2.    Barbara Koralewska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Piotr Teodorczyk - Członek
4.    Halina Strzelczyk - Członek
5.    Łukasz Starzyński - Członek
6.    Ewa Urbaniak - Członek
7.    Zuzanna Szatkowska - Członek
8.    Danuta Wojciechowska - Członek
12.
Gimnazjum
ul. Poznańska 2
Rogalin
tel. (061) 8930-804
1.    Danuta Kustosz - Przewodniczący
2.    Justyna Strzelczyk - Z-ca Przewodniczącego
3.    Elżbieta Koralewska - Członek
4.    Lucyna Smok - Członek
5.    Szymon Kazimierski - Członek
6.    Katarzyna Konieczna - Członek
7.    Irena Sianos - Członek
8.    Emilia Stanny - Członek
13.
Klub Rolnika
ul. Kórnicka 8A
Świątniki
tel. (061) 8138-063
1.    Hanna Starzyńska - Przewodniczący
2.    Beata Tomczak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Kamil Budziński - Członek
4.    Roman Organiściak - Członek
5.    Andrzej Dymel - Członek
6.    Barbara Pieczyńska - Członek
7.    Witold Szcześniak - Członek
8.    Piotr Kustosz - Członek
9.    Magdalena Bączyk - Członek
14.
Szkoła Podstawowa
ul. Wiejska 43
Krosinko
tel. (061) 8132-657
1.    Iwona Piotrowska - Przewodniczący
2.    Piotr Grabarkiewicz - Z-ca Przewodniczącego
3.    Monika Klatkiewicz - Członek
4.    Jarosław Kujawa - Członek
5.    Grażyna Wajnert - Członek
6.    Mariola Krawczyk - Członek
7.    Iwona Ewa Szurkowska-Bara - Członek
8.    Marzena Glinkowska - Członek
15.
Klub Rolnika
Sowinki
tel. (061) 8132-301
1.    Jacek Dominiak - Przewodniczący
2.    Piotr Piasecki - Z-ca Przewodniczącego
3.    Zofia Kaczmarek - Członek
4.    Paweł Szczepaniak - Członek
5.    Henryk Budziński - Członek
6.    Leszek Plenzler - Członek
7.    Agnieszka Prałat - Członek
8.    Klara Kurowska - Członek
9.    Maciej Gucia - Członek
10.    Hanna Barcz - Żabińska - Członek
16.
Centrum Kształcenia ul. Powstańców Wlkp. 3
Nowinki
tel. 500-259-953
1.    Sebastian Zeidler - Przewodniczący
2.    Jadwiga Szeląg - Z-ca Przewodniczącego
3.    Kazimiera Czamańska - Członek
4.    Monika Błażejczak - Członek
5.    Aneta Śliwińska - Członek
6.    Jarosław Szynklewski - Członek
7.    Elżbieta Jeżewicz - Członek
8.    Krzysztof Lubowicki - Członek
17.
Budynek szkolny
ul. Szkolna 4
Dymaczewo
Stare
tel. (061) 8132-117
1.    Sylwia Zeidler - Przewodniczący
2.    Iwona Piwosz - Z-ca Przewodniczącego
3.    Małgorzata Biegańska - Członek
4.    Katarzyna Klatkiewicz - Członek
5.    Emil Kasprzyk - Członek
6.    Joanna Bandurowicz - Członek
7.    Joanna Kopeć - Członek
8.    Hanna Kowalska - Członek
18.
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
Pecna
tel. (061) 8192-983
1.    Robert Dymarski - Przewodniczący
2.    Katarzyna Sobolewska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Karol Kaczmarek - Członek
4.    Maciej Kozak - Członek
5.    Barbara Bresińska - Członek
6.    Ryszard Kotara - Członek
7.    Karol Ciężki - Członek
8.    Magdalena Gucia - Członek
9.    Zdzisława Kurek - Członek
19.
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 43
Krosno
tel. (061) 8136-585
1.    Ilona Skrzypczak - Przewodniczący
2.    Estera Wekwert - Z-ca Przewodniczącego
3.    Jolanta Adamska - Członek
4.    Andrzej Raźny - Członek
5.    Dorota Gąsior - Członek
6.    Henryk Wiązek - Członek
7.    Justyna Kopeć - Członek
8.    Maria Gucia - Członek
9.    Magdalena Rychel - Członek
20.
Szpital
ul. Leśna 6
Ludwikowo
tel. (061) 8132-831
1.    Aleksandra Słoma - Przewodniczący
2.    Marzena Sianos - Z-ca Przewodniczącego
3.    Violeta Zawadzka - Członek
4.    Wanda Skrzypczak - Członek
5.    Irena Rybarczyk - Członek
6.    Tomasz Wiśniewski - Członek
7.    Marek Jarmuszczak - Członek
8.    Lech Tuliszka - Członek
9.    Jarosław Fijałkowski - Członek
 
Godziny rozpoczęcia prac OKW:
Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze, w dniu wyborów, rozpoczynają pracę o godz. 07:00
 
 
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer