Mężowie zaufania

MĘŻOWIE ZAUFANIA

Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz (.pdf)

Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania podczas wyborów Parlametarnych