Informacja o zaświadczeniach

WNIOSKI I ZAŚWIADCZENIA

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości informacje o wszelkich zaświadczeniach i ułatwieniach, o jakie można się starać w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. 

 1. składanie wniosków o zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego (do 19.09.2011 r.) - Formularz (.doc),
   
 2. składanie wniosków o dopisanie do spisu osoby niepełnosprawnej w wybranym lokalu wyborczym,
  dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (do 26.09.2011 r.) - Wniosek (.doc),
   
 3. składanie wniosków o zgłoszeniu zamiaru głosowania przy użyciu nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a (do 26.09.2011 r.) - Formularz (.doc),
   
 4. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (do 29.09.2011 r.) - Wniosek (.doc), (Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc),
   
 5. składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborcy nigdzie niezamieszkałego lub przebywającego czasowo na terenie gminy Mosina (do 04.10.2011 r.) - Wniosek (.doc),
   
 6. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania (do 07.10.2011 r.) - Wniosek (.doc), (Upoważneinei do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.doc).


 
Wnioski należy składać w Referacie Spraw Obywatelskich,
pl. 20 Października 1, pok. nr 117 na I piętrze,
w godzinach pracy urzędu.
tel: 618-109-565.