Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Parlamentarnych zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, Mosina
1.
Jolanta Szymczak, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Maria Tomczak, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Maria Kurzawa, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Jarosław Kujawa, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Małgorzata Szefer, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Alicja Czerwińska, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
7.
Renata Kaźmierczak, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Jarosław Niewoliński, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
9.
Paulina Kopydłowska, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 - Przedszkole Nr 4, ul. Kasprowicza 28, Mosina
1.
Sandra Krawczyk, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Danuta Żabińska-Falbierska, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Anna Kreczmer, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Andrzej Raźny, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Bartosz Kozak, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Krzysztof Górecki, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
7.
Iwona Czamańska, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Joanna Bentkowska, zam. Dymaczewo Stare
KW Ruch Palikota
9.
Marianna Janik, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosina
1.
Sylwia Krawczyk, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Klaudia Kwiatkowska, zam. Pecna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Zdzisława Drozdowska, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Joanna Adamczak-Komisarek, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Jolanta Latosi-Jankowiak, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Katarzyna Tarnowska, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
7.
Marcin Pawłowski, zam. Rogalin
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Aleksandra Biwan, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
9.
Piotr Demuth, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 - Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wlkp.1, Mosina
1.
Grażyna Palacz, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Małgorzata Olejniczak, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Maria Dryjańska, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Małgorzata Kasprzyk, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Dawid Ignasiak, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Beata Czerwińska, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
7.
Krzysztof Sobkowiak, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
8.
Piotr Górny, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
9.
Stanisław Przybysławski, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 - Spec. Ośr. Szkolno-Wychowawczy, ul. Kościelna 2, Mosina
1.
Patrycja Palacz, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Robert Cieleński, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Maja Matusiak-Kapczyńska, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
4.
Teresa Kurzawa, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
5.
Wanda Gąsiorowska, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
6.
Beata Kozak, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
7.
Ewa Grobelna, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
8.
Ireneusz Łodyga, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
9.
Elżbieta Jędrzejczak, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 - Zespół Szkół im. A. Wodziczki, ul. Topolowa 2, Mosina
1.
Wanda Sikorska, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Małgorzata Każmierczak, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Bożena Grabianowska, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
4.
Urszula Marciniak, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
5.
Artur Matuszak, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
6.
Maria Tarocińska, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
7.
Izabela Stefaniak, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Marta Zwierzycka, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
9.
Iwona Dubert, zam. Krosinko
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina
1.
Zofia Seiler, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Anna Hetman, zam. Pecna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Maria Prałat, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Grażyna Dominiak, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Wiesława Łuszczyńska, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Jolanta Kościańska, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
7.
Szymon Balcerek-Kałek, zam. Krosno
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
8.
Krzysztof Niewoliński, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
9.
Wiesław Depowski, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 - GS Samopomoc Chłopska, ul. Śremska 75A, Mosina
1.
Jolanta Kamińska, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Witold Szcześniak, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Krystyna Panek, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Katarzyna Pelińska, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Marcin Żabiński, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
6.
Łukasz Zieliński, zam. Krosno
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
7.
Kazimiera Markowska, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Joanna Sobkowiak, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
9.
Zofia Michalak, zam. Krosinko
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 - Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 3, Daszewice
1.
Andrzej Rembalski, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Jolanta Ossowska, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Cezary Prentki, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Krystyna Szczygieł-Nowak, zam. Czapury
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Krystyna Żurawska, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Dominik Janik, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
7.
Mikołaj Naskręt, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Piotr Kustosz, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
9.
Małgorzata Stańczak, zam. Baranowo
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 - Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, Czapury
1.
Renata Rembalska, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Dominika Głucha, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Leszek Marciniak, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Rafał Raźny, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Karina Kałmucka, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Katarzyna Kantorska, zam. Czapury
KW Polska Jest Najważniejsza
7.
Danuta Kustosz, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
8.
Magdalena Jakubowska, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
9.
Magdalena Stefańska, zam. Wiórek
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 - Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek
1.
Ewa Naskręt, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Dorota Domagała, zam. Rogalinek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Janusz Karalus, zam. Świątniki
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Barbara Łakoma, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Lidia Kowol, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Arleta Wolska, zam. Rogalin
KW Ruch Palikota
7.
Agnieszka Górna, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Patrycja Saniecka, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
9.
Danuta Wojciechowska, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 - Gimnazjum, ul. Poznańska 2, Rogalin
1.
Daria Głuchowska, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Anna Olejniczak, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Joanna Nowak, zam. Rogalin
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
4.
Barbara Pieczyńska, zam. Świątniki
KW Prawo i Sprawiedliwość
5.
Anna Wojnowska, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
6.
Łukasz Ignasiak, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
7.
Adam Siemieniuk, zam. Rogalin
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Jakub Nowak, zam. Pecna
KW Ruch Palikota
9.
Maria Kozal, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 - Klub Rolnika, ul. Kórnicka 8A, Świątniki
1.
Patrycja Głuchowska, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Justyna Kopeć, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Stanisław Buczkowski, zam. Świątniki
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Piotr Gintrowicz, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Marietta Ewleszyn, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Beata Tomczak, zam. Świątniki
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
7.
Izabela Bielerzewska, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Agata Bielerzewska, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
9.
Monika Smelkowska- Kaczmarek, zam. Śrem
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 - Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, Krosinko
1.
Monika Klatkiewicz, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Piotr Grabarkiewicz, zam. Drużyna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Waldemar Wiązek, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Aleksandra Kotara, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Monika Wróblewska, zam. Dymaczewo Nowe
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Bartosz Grobelny, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
7.
Maria Borkowska, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Grażyna Misterka, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
9.
Marzena Glinkowska, zam. Krosinko
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 - Klub Rolnika, Sowinki
1.
Leszek Plenzler, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Klara Kurowska, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Hubert Prałat, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Marta Pazgrat, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Daniel Szefer, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Natalia Nowak, zam. Pecna
KW Ruch Palikota
7.
Łukasz Plenzler, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Anna Kędziora, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
9.
Hanna Barcz-Żabińska, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 - Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wlkp. 3, Nowinki
1.
Izabela Szczepaniak, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Adam Janicki, zam. Drużyna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Łukasz Antkowiak, zam. Drużyna
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Aneta Śliwińska, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Natalia Baraniak, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Iwona Saniecka, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
7.
Danuta Tórz, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Marcin Jaroszczak, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
9.
Krzysztof Lubowicki, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 - Budynek szkolny, ul. Szkolna 4, Dymaczewo Stare
1.
Katarzyna Klatkiewicz, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Małgorzata Biegańska, zam. Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Agnieszka Adamska, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Joanna Dominiak, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Przemysław Jędrzejczak, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
6.
Inez Biegańska, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
7.
Lidia Bentkowska, zam. Dymaczewo Stare
KW Ruch Palikota
8.
Agnieszka Litka, zam. Krosno
KW Polska Jest Najważniejsza
9.
Hanna Kowalska, zam. Krosinko
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, Pecna
1.
Robert Dymarski, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Karol Ciężki, zam. Pecna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Katarzyna Sobolewska, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Jerzy Kasprzyk, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Anna Przynoga, zam. Mosina
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Iwona Nowak, zam. Pecna
KW Ruch Palikota
7.
Janusz Cichy, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
8.
Ewa Jakubowska, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
9.
Zdzisława Kurek, zam. Pecna
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno
1.
Jadwiga Szeląg-Kołtoniak, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Joanna Kopeć, zam. Krosno
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Beata Adamska, zam. Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
4.
Gizela Springer, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
5.
Iwona Zalewska, zam. Krosno
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6.
Piotr Sternal, zam. Drużyna
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
7.
Wiesława Niewolińska, zam. Mosina
KW Ruch Palikota
8.
Barbara Bresinska, zam. Mosina
KW Polska Jest Najważniejsza
9.
Barbara Górna, zam. Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 - Szpital, ul. Leśna 1, Ludwikowo
1.
Michalina Łuczak, zam. Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Irena Sianos, zam. Rogalinek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.
Lech Tuliszka, zam. Mosina
KW Wyborców "Nasz Powiat" Piotr Batura
4.
Aleksandra Słoma, zam. Krosinko
KW Prawo i Sprawiedliwość
5.
Rafał Bartkowiak, zam. Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
6.
Monika Hanke, zam. Krosinko
KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
7.
Janusz Krzyżaniak, zam. Poznań
os. wskazana przez Burmistrza