Statut Sołectwa Daszewice

Uchwała Nr LXIX/816/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Daszewice.pdf
Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.pdf