Statut Sołectwa Dymaczewo Stare

Uchwała Nr LXIX/819/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Dymaczewo Stare.pdf
Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.pdf