Statut Sołectwa Krajkowo, Baranowo

Uchwała Nr LXIX/820/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Krajkowo, Baranowo.pdf
Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.pdf