Statut Sołectwa Mieczewo

Uchwała Nr LXIX/823/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Mieczewo.pdf
Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.pdf