Statut Sołectwa Wiórek

Uchwała Nr LXIX/831/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Wiórek.pdf
Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.pdf
Uchwała Nr XLV/396/21 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wiórek.pdf