Statut Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem" w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/839/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie.pdf
Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.pdf
Uchwała Nr XLIV/381/21 w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie.pdf