Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie