"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na usługi transportowe samochodem skrzyniowym nr sprawy ZUK.19.2012

Ogłoszenie o zamówieniu nr 174217-2012 z dnia 13.08.2012 w pliku do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf