"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 30771-2012 z dnia 07.02.2012 r. w pliku do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia