"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie transportu publicznego na regularnej linii autobusowej nr sprawy

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 19681-2012 z dnia 23.01.2012r. w pliku do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia