Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na świadczenie w 2010 r.dostaw kruszyw

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 05.01.2010 r. nr 1607-2010 w pliku do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia