Zakład Usług Komunalnych zawiadamia o udzieleniu zamówienia na świadczenie w roku 2010 usług transportowych samochodami ciężarowymi

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu z dnia 30.12.2009 r. nr 445566-2009 w pliku do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia