Zakład Usług Komunalnych w Mosinie przetarg nieograniczony na dostawy kruszyw.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 379353 z 28.12.2008 r.