Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy kruszyw oraz usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności do 25 t dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie