"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego z przyczepą i pługiem śnieżnym. Nr sprawy ZUK.

Pełna treść ogłoszenia nr 3321-2012 z dnia 04.01.2012 r. w pliku do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia