Wyniki Referendum

Wyniki głosowania mieszkańców Gminy Mosina w Referendum lokalnym odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązku w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych, zarządzonego przez Radę Miejską w Mosinie na dzień 30 listopada 2003 r.
 
 
 
 
Załączniki: