Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI ds. REFERENDUM w MOSINIE

z dnia 7 listopada 2003 roku.

 

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LX/487/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania, podaje się do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ds. referendum lokalnego zarządzonego na dzień 30 listopada 2003r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą nr XIV/121/03 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych.
 
Załącznik: